SKK

Regional Office Website

  • Tiếng Việt
  • English

Vào thế kỷ 20, trong giai đoạn nền kinh tế phát triển toàn cầu, SKK đặt ra sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một nền văn hóa kiến trúc tốt hơn thông qua các vật liệu coating. Đề hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, SKK đã mở rộng dòng sản phẩm kiến trúc và trang trí bằng coatings.

Năm 1955, “Viện hóa học Shikoku” đã được thành lập trong lĩnh vực sơn hóa học với mục tiêu “từ không có gì tạo ra những cái gì đó”. Trong 10 năm đầu tiên, công ty đã có chi nhánh. Năm 1963, tên công ty được đổi thành “Shikoku Kaken Industry Co., Ltd.” phát triển như là một nhà sản xuất hàng đầu về coating.

Tháng 4 năm 1991, tên công ty được đổi thành “SK Kaken Co., Ltd.” và mở rộng thêm nhiều chi nhánh. Năm 2005, công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Năm 2006 đánh dấu bắt đầu giai đoạn thứ 2, SKK tiếp tục cho ra những sản phẩm mới và thị trường mới. Là một nhà sản xuất các vật liệu xây dựng, sơn đặc biệt, lớp phủ chống cháy, vật liệu xây dựng hóa chất và vật liệu đổi mới, SKK cho ra thị trường lớp phủ hiện đại hóa, mở rộng nhu cầu đổi mới, thực hiện các biện pháp chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách tiết kiệm năng lượng và cải thiện môi trường.

Về nguyên tắc quản lý, “SKK’s mission is to give lots of benefits and happiness to customers with contribution to the society”, chúng tôi làm tốt nhất để cung cấp những sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng tất cả mong đợi của khách hàng. SKK sẽ tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo mục tiêu là  “Great Asia No.1 and Only One Company”.


SK Kaken Co., Ltd.
Minoru Fujii
President